referat af bestyrelses møde søndag d.6-11-2022 kl 15.00

 

referat for bestyrelses møde søndag d. 6 november kl. 15 Sted: Klubhuset på Vilhelmsborgvej 4.

 

• tilstede var Anita, Louise(referent) og Mette

 

• kasserens punkt – Anita fremlagde foreløbigt regnskab

 

• Træner ansvarlige – her blev snakket om diverse hold samt ønsker for vores kommende hold og her er vi blevet enige om at vi skal ud og lede efter flere trænere da vi mangler nogle som gerne vil træne vores kursister. I den forbindelse tager louise ansvaret for at der bliver lagt et opråb op på facebook og klubbens hjemme side

 

• Vinter aktiviteter, Vi har oprettet en fælles gåturs aktivitet som mette har sagt ja til at stå for. Og andre ideer vil også blive sat i værk hvis opbakningen fra medlemmerne er der-

 

• General forsamling – der er fastsat dato for generalforsamling til søndag d. 22 januar kl 14.

 

• Klubbens fremtid – Louise(formand) har valgt at træde af til næste genralforsamling pga tids mangel, samt ejvind (1. suppleant) som også ønsker at udtræde til generalforsamlingen. Efterfølgende er vi blevet enige om at vi vil lave et opråb på facebook og hjemme side om manglende ildsjæle hvilket louise tager sig af.

 

 

 

REFERATER EFTER BESTYRELSESMØDER VIL LIGGE PÅ HJEMMESIDEN I 2 MDR, DEREFTER SLETTES DE, KLUBBEN HAR SELVFØLGELIG EN FYSISK KOPI 🙂