GENERALFORSAMLING 2023:  

 

Søndag den 22. januar 2023 kl. 14.00, afholder Region Midt/vest Jylland generalforsamling i klubhuset på Vilhelmsborgvej 3D 7500 Holstebro

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af stemmetællere.  

3. Regionsbestyrelsens formand aflægger beretning om regionsbestyrelsens klub 

4. Regionskassereren fremlægger det reviderede regnskab for meddelelse af decharge (ansvars-fritagelse).  

5. Behandling af indkomne forslag.  

6. Valg af regionsbestyrelsens medlemmer og suppleanter.  

7. Valg af 1-2 revisorer.  

8. Eventuelt.  

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til regionens formand senest 14 dage før på mail: louiseluhr@live.dk  

  OBS! VORES NUVÆRENDE FORMAND VIL TRÆDE AF TIL NÆSTE GENERALFORSAMLING

 

MØD FREM OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE -  

VI HAR BRUG FOR ILDSJÆLE  

SE RESULTATERNE FRA EN DEJLIG DRESSUR 1 PRØVEDAG D 13.11.2021 (klik på fanen resultater)

TAK TIL DOMMER FINN S JACOBSEN

Vores træningsplads

                  OBS!      OBS!     OBS!

 

Vi vil gerne gøre opmærksom på at det kun er personer der går på hold, der kan benytte vores plads til træning inden for sæsonen!!!

Alle andre kan leje pladsen mod betaling fra gang til gang. 50 kr pr gang pr person eller 200 kr for et helt år, lejeindtægt går til vedligehold af træningspladsen. 

 

01-Januar-2018

Du er velkommen til at tage et kig rundt på siderne hvor du kan læse om vores træningstilbud og øvrige aktiviteter.
Her kan du også finde informationerne om bestyrelsen og trænere

Regionens kontonummer:

Mobilpay: 571436

Reg.nr.: 9108 Konto nr: 0005110009

HUSK at påføre navn og aktivitet.